رزرو وقت مشاوره "اعزام نیروی کار خیاط به لهستان"

حقوق تقریبی: 700 تا 1300 یورو در ماه بعد از دو هفته

هزینه مسکن معادل 135 یورو از حقوق شما کسر خواهد شد

شما شامل بیمه درمانی و استخدام رسمی هستید.

شما برای حضور در بخش ارزیابی باید شناخت قابل قبول از زبان انگلیسی به دست آورید.

تجربه کافی در صنعت چرخ‌کاری و خیاطی به همراه یک فیلم 3 تا 5 دقیقه‌ای از توان‌مندی خود الزامی است.

در صورت تاهل، پس از یک‌سال فعالیت مناسب امکان حضور خانواده میسر خواهد بود.

رزرو وقت مشاوره

جلسه مشاوره با هدف بهره وری بالا و بر اساس تجربه تنظیم شده و مهم ترین موضوعات در این جلسه مطرح می شود. زمان مشاوره 30 دقیقه است. پرسش و پاسخ هایی درباره شرایط شما مطرح می شود. در پایان جلسه تصویر روشنی از مسیر پیش روی شما ارائه خواهد شد.


در جلسه مشاوره:

  • شرایط و موقعیت شما به دقت بررسی می شود و با توجه به شرایط کنونی امکان سنجی انجام می گیرد.
  • مقصد مورد شما از نظر سطح زندگی، هزینه های زندگی، فرهنگ، چشم انداز های شغلی و برنامه های اقامتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  • نقاط قوت شما بررسی می شود. نقاط ضعف بررسی می شود و راه حل های ممکن جهت بهبود ارائه می گردد.
  • مدارک مورد نیاز و نکات مهم بیان می شود.
  • به سوالات شما در مورد مراحل انجام کار، مدت زمان اجرایی و مدارک لازم پاسخ داده می شود.
  • مسیر اجرایی توسط مشاور طراحی و ارائه می شود.

برای متقاضیانی خارج از تهران و متقاضیانی که شرایط مراجعه حضوری ندارند، امکان مشاوره به صورت تلفنی هم فراهم می باشد، مشاوره به صورت حضوری بسیار گیرا تر و مفید تر خواهد بود و امکان بررسی بیشتر پرونده متقاضی فراهم خواهد بود.
اطلاعات بیشتر درباره جلسه مشاوره


شما در هر زمان می توانید به راحتی با مشاوران ما در ارتباط باشید.

notavailable