رزرو وقت مشاوره "اعزام نیروی کار خیاط به لهستان"

حقوق تقریبی: 700 تا 1300 یورو در ماه بعد از دو هفته

هزینه مسکن معادل 135 یورو از حقوق شما کسر خواهد شد

شما شامل بیمه درمانی و استخدام رسمی هستید.

شما برای حضور در بخش ارزیابی باید شناخت قابل قبول از زبان انگلیسی به دست آورید.

تجربه کافی در صنعت چرخ‌کاری و خیاطی به همراه یک فیلم 3 تا 5 دقیقه‌ای از توان‌مندی خود الزامی است.

در صورت تاهل، پس از یک‌سال فعالیت مناسب امکان حضور خانواده میسر خواهد بود.

رزرو وقت مشاوره

جلسه مشاوره با هدف بهره وری بالا و بر اساس تجربه تنظیم شده و مهم ترین موضوعات در این جلسه مطرح می شود. زمان مشاوره 30 دقیقه است. پرسش و پاسخ هایی درباره شرایط شما مطرح می شود. در پایان جلسه تصویر روشنی از مسیر پیش روی شما ارائه خواهد شد.


در جلسه مشاوره:

  • شرایط و موقعیت شما به دقت بررسی می شود و با توجه به شرایط کنونی امکان سنجی انجام می گیرد.
  • مقصد مورد شما از نظر سطح زندگی، هزینه های زندگی، فرهنگ، چشم انداز های شغلی و برنامه های اقامتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
  • نقاط قوت شما بررسی می شود. نقاط ضعف بررسی می شود و راه حل های ممکن جهت بهبود ارائه می گردد.
  • مدارک مورد نیاز و نکات مهم بیان می شود.
  • به سوالات شما در مورد مراحل انجام کار، مدت زمان اجرایی و مدارک لازم پاسخ داده می شود.
  • مسیر اجرایی توسط مشاور طراحی و ارائه می شود.

برای متقاضیانی خارج از تهران و متقاضیانی که شرایط مراجعه حضوری ندارند، امکان مشاوره به صورت تلفنی هم فراهم می باشد، مشاوره به صورت حضوری بسیار گیرا تر و مفید تر خواهد بود و امکان بررسی بیشتر پرونده متقاضی فراهم خواهد بود.
اطلاعات بیشتر درباره جلسه مشاوره


شما در هر زمان می توانید به راحتی با مشاوران ما در ارتباط باشید.

انتخاب روز
انتخاب ساعت
قبل از ظهر
بعد از ظهر