مدارک مورد نیاز

1. پاسپورت امضا شده

2. نامه پاسپورت ریکوئست (نامه سفارت)

3. درخواست روی سربرگ با مهر (فقط برای آژانس ها)

1. پاسپورت امضا شده

2. نامه پاسپورت ریکوئست (نامه سفارت)

3. تکمیل صفحه انتهایی نامه سفارت به صورت کامل

4. دو قطعه عکس 5*7 پشت نویسی شده به صورت انگلیسی با مهر عکاسی پشت نویسی شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد

ثبت درخواست پیکاپ ویزا

کاربر گرامی، امکان دریافت مدارک از طریق ثبت درخواست پیکاپ، درحال حاضر فقط برای ساکنین تهران امکان پذیر است.
تایید
به نیلگام اجازه میدهم که از طرف من تمام کارهای مربوط به پیکاپ پاسپورت را در کشور ترکیه انجام دهد.
لیست مدارک مورد نیاز را به دقت مطالعه کرده ام و در زمان تعیین شده تحویل خواهم داد.