خدمات مشاوره نیلگام سفر

در صورتیکه قصد دریافت ویزا، اخذ مهاجرت و یا پذیرش تحصیلی دارید و نیاز به راهنمایی و مشاوره تحصصی در این زمینه دارید مشاوران تخصصی تیم نیلگام آماده هستند تا تجربه و دانش خود را در اختیار شما قرار دهند. در جلسه مشاوره شرایط، موقعیت و مسیر پیش روی شما به دقت بررسی و امکان سنجی می شود و مسیر اجرایی برای شما طراحی می گردد. در پایان جلسه تصویر روشنی از مسیر پیش روی شما ارائه خواهد شد.

وقت مشاوره

مشاوره دریافت ویزا

در جلسه مشاوره ویزا بهترین پیشنهادها برای افزایش احتمال صدور ویزا و راهنمایی جهت بهبود مدارک مطرح می شود. علاوه بر آنکه شرایط و مدارک مورد نیاز جز به جز بررسی می شود، صفر تا صد مراحل دریافت ویزا را با شما مطرح خواهیم کرد.

مشاوره دریافت اقامت کشورهای مختلف

در جلسه مشاوره اخذ اقامت مقصد مورد شما از نظر سطح زندگی، هزینه های زندگی، فرهنگ، چشم انداز های شغلی و برنامه های اقامتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مدارک و شرایط شما بررسی می شود و مراحل اجرایی برای شما تدوین و طراحی می گردد.