ثبت درخواست پیکاپ ویزا

ثبت درخواست پیکاپ ویزا

کاربر گرامی، امکان دریافت مدارک از طریق ثبت درخواست پیکاپ، درحال حاضر فقط برای ساکنین تهران امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی، تحصیلی، Work Permit:

  1. پاسپورت امضا شده
  2. نامه پاسپورت ریکوئست (نامه سفارت)
  3. درخواست روی سربرگ با مهر (فقط برای آژانس ها)

مدارک مورد نیاز برای ویزای مهاجرتی:

  1. پاسپورت امضا شده
  2. نامه پاسپورت ریکوئست (نامه سفارت)
  3. تکمیل صفحه انتهایی نامه سفارت به صورت کامل
  4. دو قطعه عکس 5*7 پشت نویسی شده به صورت انگلیسی با مهر عکاسی پشت نویسی شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد