تحصیلی

شرایط تحصیل در استرالیا

برای براورده کردن این ملزومات، شما باید در کم تر از ۱۶ ماه تقویمی یا:

  •  یک مدرک که منجر به حداقل دو سال تحصیلی شود را اخذ کنید
  •  بیش از یک مدرک که منجر به دوره کل حداقل دو سال تحصیلی شود را اخذ کنید.

یک دوره تحصیلی دو ساله باید منجر به اخذ یک مدرک قابل قبولی شود که با شغل مربوطه شما که بر اساس آن درخواست مهاجرت عمومی از طریق مهارت کرده اید نزدیک باشد. ثبت دوره تحصیلی خود را در وب سایت های موسسات ثبت مشترک المنافع و یا دوره های دانشجویان خارج از کشور(CRICOS) کنترل کنید.

تحصیل ۹۲ هفته ای منجر به دریافت یک یا چند مدرک قابل قبول از استرالیا می شود. در این رابطه، دوره مطالعه نبایستی ۲۴ ماهه باشند. امکان وجود یک میان دوره استراحتی بین تکمیل دوره اول و شروع دوره دوم وجود دارد.

وزارت خانه از CRICOS برای تعیین زمان استاندارد یک دوره تحصیلی استفاده می کند. یک دوره ای که دارای مدت زمان ۹۲ هفته می باشد مطابق با دوره تحصیلی دو ساله است.

شرایط گذراندن دوره تحصیلی در استرالیا

هر مدرکی که شما می گیرید و برای رعایت شرایط تحصیلی استرالیا به آن متکی هستید باید:

  •  یا به صورت درجه یا مدرک( لیسانس یا هر درجه بالاتر) یا دیپلم ، دیپلم پیشرفته و یا یک مدرک تجاری باشد
  •  در یک موسسه آموزش عالی استرالیا در استرالیا گذرانده شده باشد
  •  به زبان انگلیسی گذرانده شده باشد
  •  در CRICOS ثبت شده باشد

مهم: دوره های حرفه ای زبان انگلیسی یا برنامه های توانمند سازی مربوطه مطابق با شرایط تحصیلی استرالیا نمی باشد.

مدارک بایستی به شغل معرفی شده نزدیک باشند.

مدارک تحصیلی که در استرالیا دریافت کرده اید باید نزدیک به مهارت شغلی معرفی شده شما باشد. این بدین معنی است که مهارت ها و تخصص کسب شده از مدارک می تواند در سطحی به کار برده شود که در شغل معرفی شده شما لحاظ شده است. برخی از مثال شامل موارد زیر هستند:

  •  دیپلم کسب و کار و گواهی ۴ نجاری مطابق با معرفی شغل شما به عنوان نجار زیرا این مدارک در انجام کسب و کار به عنوان نجار بسیار مفید خواهد بود
  •  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و گواهی ۳ نجاری مطابق با شغل معرفی شده شما به عنوان نجار نخواهد بود زیرا شما مهارت ها در سطوح عالی تری را در رشته های تخصصی کسب کرده اید و مهارت در این سطح به هیچ وجه مطابق با حرفه کاری نجاری نخواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *