مهاجرت, ویزا

فرایند دعوت و انتخاب از نیروی متخصص استرالیا

بسته به نوع ویزای مورد نظر شما، شما ممکن است یک دعوت نامه را برای ثبت درخواست ویزای خود دریافت کنید و یا کارفرمای استرالیایی می تواند با شما برای بحث در مورد فرصت های استخدام و اسپانسری تماس بگیرد.

ویزا های مهارت منطقه ای و مستقل (موقت) استرالیا

دعوت نامه ها به طور اتوماتیک توسط سییستم گزینش براساس مهارت به EOI با بالاترین رتبه یا امتیاز که شامل سقف شغلی می شود ارسال می شود. دعوت نامه ها به طور مرتب به صورت ماهانه صادر می شوند.

ویزاهای اسپانسر شده ایالتی و قلمرویی

دولت های ایالتی یا قلمرویی استرالیا، نیروی ماهری را که قصد مهاجرت دارند را شناسایی و انتخاب می کنند. این دولت ها می توانند افراد را قبل از ثبت نام ارزیابی کنند. در صورتی که شما توسط دولت ایالتی یا قلمرویی انتخاب شده اید و نشان داده باشید که امتیاز شما بالاتر از امتیاز لازم برای آن ویزا است یک دعوت نامه برای درخواست از سیستم گزینش براساس مهارت استرالیا (SkillSelect) دریافت خواهید کرد. وقتی که EOI خود را که شامل یکی از این انواع ویزا هاست کامل کنید، از شما سوال می شود که کدام ایالت یاقلمرو استرالیا را برای کار خود انتخاب کرده اید. شما قادر خواهید بود تا یک ایالت یا قلمرو یا هر ایالت یا قلمرو را انتخاب کنید. در صورتی که تنها یک ایالت یا قلمرو استرالیا را انتخاب کنید، کارکنان مربوط به همه دولت های ایالتی یا قلمرو، قادر به دیدن EOI شما برای این نوع ویزا خواهند بود.

ویزا های سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار استرالیا

دولت ایالتی یا قلمروی استرالیا یا  Austradeاز طرف دولت استرالیا، تاجران ماهر یا سرمایه گذارانی که قصد مهاجرت دارند را شناسایی و انتخاب می کند. گزینش کنندگان دولتی، افراد را قبل از انتخاب، ارزیابی می کنند. در صورتی که شما توسط یک دولت ایالتی یا قلمرو یا Austrade انتخاب شده باشید شما دعوت نامه برای درخواست ویزا از سیستم گزینش براساس مهارت استرالیا (SkillSelect) را دریافت خواهید کرد.

برای شاخه هایی که نیازمند نمره قبولی هستند، باید نشان دهید که امتیاز شما بالاتر از نمره قبولی برای دریافت دعوت نامه است. به طور محدود، دولت های ایالتی یا قلمرو امتیازات اضافی را به آزمون های امتیازی ارایه می دهند به خصوص زمانی که کسب و کار پیشنهادی شما، مزیت اقتصادی زیادی برای آن ایالت یا قلمرو داشته باشد. وقتی EOI را کامل کنید که شامل یکی از این انواع ویزا باشد، از شما پرسیده می شود که کدام دولت یا ایالت را انتخاب می کنید و یا آیا به دنبال گزینش در شاخه ویزای سرمایه گذاری کلان می باشید یا نه، یا این که آیا می خواهید از Austrade پذیرش بگیرید یا نه. شما قادرید تا یک معرفی کننده یا هر معرفی کننده را انتخاب کنید. در صورتی که تنها یک معرفی کننده را انتخاب کنید، آنگاه کارکنان آن بخش دولتی، قادر خواهند بود تا EOI شما را برای این نوع ویزا مشاهده کنند. در صورتی که چند معرفی کننده را انتخاب کنید، کارکنان همه دولت های ایالتی یا قلمرو و Austrade قادر به دیدن EOI شما خواهد بود. در صورتی که به دنبال درخواست از Austrade برای شاخه سرمایه گذار کلان می باشید، EOI توسط همه افراد ایالتی و قلمرو استرالیا و نیز Austrade قابل مشاهده خواهد بود.

مسئولی تماس با دولتی که به دنبال درخواست مهاجرت از آن هستید برای بحث در خصوص فرایند ها و ملزومات بر عهده خود شما است.

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *