مهاجرت, مهاجرت با کارآفرینی, مهاجرت کاری

مزرعه داری در ساسکاچوان چگونه است؟

گروه کارآفرین و مزرعه داری در مهاجرت به ساسکاچوان برای مهاجران بالقوه ای است که دارای سرمایه، ایده کسب و کار، و یا سابقه و تمایل برای هدایت مزرعه ای در ایالت ساسکاچوان می باشند. گروه کارآفرین و مزرعه داری در مهاجرت به ساسکاچوان دارای دو زیر مجموعه می باشد.

زیر مجموعه های برنامه نامزدی مهاجرت به ساسکاچوان

  • زیر مجموعه کارآفرینان• زیر مجموعه مالکان و هدایت کنندگان (اپراتورها)

برنامه کارآفرینان نامزدی ایالتی ساسکاچوان  برای مهاجران بالقوه ای است که تمایل دارند پول و زمان خود را در کسب و کاری در ساسکاچوان سرمایه گذاری نمایند. این گروه به مهاجران و خانواده های آن ها فرصتی را برای ایجاد کسب و کاری در این ایالت و هدایت آن ارائه می نماید. شرکت کنندگان گروه کارآفرین برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان باید دارای شرایط زیر باشند.

شرایط موردنیاز:

  • باید دارای ارزش خالص دارایی هایی به ارزش حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار کانادا (CAD) باشند که به صورت قانونی به دست آمده و قابل اثبات باشد.• باید دارای حداقل ۳ سال سابقه در زمینه مدیرت کسب و کار مرتبط و یا کارآفرینی باشند.هنگامی که متقاضی برای شرکت در گروه کارآفرینی برنامه نامزدی ساسکاچوان تایید گردید، پیش از دریافت نامزدی جهت اقامت دائمی در کانادا باید شرایط زیر را داشته باشند.

شرایط نامزدی:

  • باید حداقل ۳۰۰۰۰۰دلار کانادا را در کسب و کاری در رجیناو یا ساکستون سرمایه گذاری کرده و یا حداقل  ۲۰۰۰۰۰ دلار کانادا را در هر یک از دیگر جوامع ساسکاچوان سرمایه گذاری نمایند.• باید کسب و کاری را در راستای شبکه گروه کارآفرین برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان ایجاد نمایند. • باید کنترل حداقل ۳۳٫۳ درصد از سهام کسب و کار ساسکاچوان را در اختیار داشته باشند،مگر آن که حداقل ۱ میلیون دلار کانادا را سرمایه گذاری کرده باشند، که در هر صورت حقوق صاحبان سهام پایین تر قابل قبول می باشد. • باید به صورت روزانه در زمینه هدایت و مدیریت کسب و کار فعال باشند. • در صورتی که کسب و کار در رجینا و یا ساسکتون واقع گردیده است باید دو شغل جدید را در ساسکاچوان برای شهروندان کانادایی غیر از بستگان و یا ساکنان دائمی ایجاد نماید.

برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان برای مالکان/ هدایت کنندگان (اداره کنندگان) مزارع  جریان مالکان مزارع برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان برای افرادی است که دارای تجربه مزرعه داری بوده و تمایل دارند در زمینه خرید مرزعه ای و اداره آن در ساسکاچوان فعالیت نمایند. به عنوان بخشی از فرایند درخواست، مقامات رسمی مهاجرت ساسکاچوان تمایل دارند ارتباط میان متقاضی و اداره کشاورزی ساسکاچوان،مقامات تجدید حیات روستایی و مواد غذایی با توجه به نوع مزرعه ای که متقاضی قصد اداره آن را دارد، تسهیل نمایند. به منظور شرکت در این گروه از برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان، چندین معیار باید در نظر گرفته شود.

شرایط موردنیاز:

  • باید دارای حداقل ثروت خالص ۵۰۰۰۰۰ دلار کانادا، به شکلی که از طریق مدارک مالی قابل اثبات است باشد.• باید یک سفر تحقیقاتی جامع اجباری به ساسکاچوان برای حداقل ۵ روز کاری انجام دهد که شامل ملاقات با نمایندگان برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان نیز می باشد.• باید یک توافق اجرایی را امضا نماید که در آن متعهد می گردد تا مزرعه ای را در ساسکاچوان خریداری نموده و یک سپرده نقدی “حسن نیت” قابل استرداد برابر با ۷۵۰۰۰ دلار را ایجاد نماید. این سپرده نقدی به محض اینکه شرایط قرار داد انجام گردید به صورت کامل بازگردانده خواهد شد. اگر شرایط در طول ۲۴ ماه از زمان ورود متقاضی به ایالت انجام نپذیرفته باشد، این سپرده به ایالت ساسکاچوان تعلق خواهد داشت. • باید تایید رسمی از دانش و سابقه اداره یک مزرعه وجود داشته باشد. مدارکی مربوط به سوابق کاری، امور مالی، تحصیلات، و آموزش که می تواند نشان گر مهارت قابل قبول باشد.

تنها کسب و کارهایی که در درجه اول بر روی تولید محصولات کشاورزی تمرکز دارند برای برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان واجدالشرایط خواهند بود. دیگر کسب و کار های مرتبط با کشاورزی ممکن است تحت جریان کارآفرین برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان صلاحیت یابند.جریان مزرعه داران (کشاورزان) جوان برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان در گروه ادراه کنندگان/ مالکان مزارع  برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان، جریان مزرعه داران جوان وجود دارد.

جریان مرزعه دارای جوان ساسکاچوان به مزرعه داران جوان و خانواده های آن ها این امکان را می دهد تا در مناطق روستایی ایالت اقامت گزیده، مزرعه ای را اداره کرده و به تولید محصولات غذایی برای مردم کانادا نمایند. چندین معیار وجود دارد که باید وجود داشته باشد تا بتوانید برای این جریان برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان درخواست دهید.

شرایط موردنیاز:
  • باید دارای حداقل سرمایه قانونی به ارزش خالص ۳۰۰۰۰۰ دلار کانادا باشید که تا ۸۰ درصد قطعیت داشته باشد.• باید در زمان ارسال درخواست خود برای برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان کمتر از ۴۰ سال سن داشته باشید.• باید دارای بیش از ۳ سال سابقه مدیریت، مالکیت و یا اداره یک مزرعه باشید.• متقاضی و همسر او باید دارای مهارت های شغلی بازاری مانند تحصیل و تجربه که آن ها را قادر می سازد تا در صورت نیاز به درآند حاصل از مزرعه خود کمک کنند باشند. • باید یک پیشنهاد دارای جزئیات را برای یک فرصت مزرعه داری تجاری در ساسکاچوان ارائه نمایند که شامل تحقیق و مشاوره در رابطه با شرایط کشاورزی مرتبط در ایالت می باشد. پیشنهاد مزرعه باید شامل سرمایه گذاری تجاری (مزارع تفریحی تحت این جریان واجدالشرایط نمی باشند) بوده و دارای سود منطقی باشد.
  • تحت مقررات برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان، یک کسب و کار مزرعه داری باید دارای حداقل درآمد سالانه ۱۰۰۰۰ دلار کانادا باشد تا برای جریان برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان واجدالشرایط گردد.پیش از اینکه یک متقضای مزرعه دار جوان برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان نامزدی خود برای ساسکاچوان را دریافت نماید، معیارهای زیر باید وجود داشته باشند.

نیازمندهای نامزدی:

  • باید دارای مهارت کشاورزی عملی و تجربه کافی در زمینه شرایط مزرعه داری در ایالت ساسکاچوان باشد.• باید حداقل ۵ روز را به بازدید از ساسکاچوان اختصاص داده باشد که شامل ملاقات با مقامات رسمی مهاجرت برای برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان نیز باشد. •باید حداقل سرمایه ای برابر با ۱۵۰۰۰۰ دلار کانادا را در یک مزرعه جدید و یا موجود در ساسکاچوان سرمایه گذاری کرده باشد. سرمایه گذاری می تواند شامل سرمایه/ دارایی های در گردش مانند زمین و یا وسایل مکانیکی باشد. مدارک حمایت کننده بسیاری باید در برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان ارائه گردند.

مدارک حمایت کننده:

  • اعتبار تحصیلات (در صورت وجود)• اعتبار تجاری (در صورت وجود)• گواهی تولد برای متقاضی اصلی و اعضای خانواده• گواهی ازدواج (در صورت وجود) • گواهی طلاق (در صورت وجود)• تاییده حرفه ای اموال شخصی و کاری • گذرنامه معتبر هر یک از اعضای خانواده. تاریخ انقضای هر یک از آن ها نباید کمتر از ۲۴ ماه از زمان ارسال درخواست متقاضی باشد. • گواهی پلیس جدید برای متقاضی و تمامی اعضای بالغ خانواده برای هر کشوری که در طول ۶ ماه گذشته در آن زندگی کرده اید. • ارزش خالص دارایی ها (فرم SINP 200-2)• فرم تقویم زمانی CIC 4a • ترجمه انگلیسی حرفه ای از هر مدرک غیر انگلیسی

ما بهترین مسیر را برای گرفتن وقت سفارت کانادا،اخذ ویزای کانادا و در نهایت اقامت در کانادا با تور کانادا پیش روی شما خواهیم گذاشت.

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *