ویزا

تصمیم گیری در خصوص ویزای استرالیا

اگر ویزای استرالیا اعطا شود، موارد زیر به اطلاع شما می رسد:

 •  چه زمانی می توانید از این ویزای استرالیا استفاده نمایید
 •  شماره اعطای ویزای استرالیا
 •  هر گونه شرایط همراه با ویزای استرالیا

اگر ویزای استرای اعطا نگردد، موارد زیر به اطلاع شما می رسد:

 •  دلیل عدم اعطای ویزای استرالیا
 •  حق درخواست بازنگری (اگر وجود داشته باشد)
 •  محدودیت زمانی برای درخواست بازنگری در تصمیم گرفته شده (اگر شامل شود)

دارندگان ویزای استرالیا

این اطلاعات برای کسانی است که از قبل به آنها ویزای مهارت ناحیه ای (موقت) (زیر کلاس ۴۸۹) استرالیا اعطا شده است. این اطلاعات، حقوق و شرایط شما را توضیح می دهد.

مدت اعتبار ویزای شما

ویزای دعوت نامه ای

ویزای شما از تاریخ اعطا چهار سال اعتبار دارد.

تمدید اقامت به مدت طولانی

ویزای شما از تاریخی که ویزای موقت در زیر کلاس ۴۷۵، ۴۸۷، ۴۹۵ یا ۴۹۶ را دریافت نموده اید به مدت ۴ سال اعتبار دارد.

اگر به عنوان یکی از اعضای فرد دارنده این ویزا (زیر کلاس ۴۸۹) یا ویزای موقت در زیر کلاس ۴۷۵، ۴۸۷، ۴۹۵ یا ۴۹۶ درخواست نمودید، ویزای شما به همان مدت اعتبار خواهد داشت.

مزایای ویزای مهارت ناحیه ای (موقت) (زیر کلاس ۴۸۹) استرالیا

این ویزا به شما و خانواده شما امکان موارد زیر را می دهد:

 •  اقامت در استرالیا تا چهار سال
 •  زندگی، کار و اقامت در منطقه ناحیه ای مشخص شده ای از استرالیا
 •  ورود و خروج به/از استرالیا تا زمان اعتبار ویزا

این ویزا راهی برای اقامت دائم از طریق ویزای ناحیه ای مهارت (اقامت) (زیر کلاس ۸۸۷) فراهم می آورد.

شرایط لازم اخذ ویزای مهارت ناحیه ای (موقت) (زیر کلاس ۴۸۹) استرالیا

شما و خانواده شما باید از تمام شرایط ویزا و قوانین استرالیا تبعیت نمایید.

اگر از طریق ایالت یا دولت ناحیه ای برای این ویزا نامزد شده اید باید در مناطق ناحیه ای و شهری با نرخ رشد جمعیت پایین زندگی، تحصیل و کار نمایید و از همه شرایط اقامتی مشخص شده توسط ایالت یا دولت ناحیه ای ذیل نامزدی شما تبعیت نمایید.

اگر بعدها برای ویزای اقامت دائم مهارت ناحیه ای (زیر کلاس ۸۸۷) درخواست نمایید، باید اثبات نمایید که زمان مشخص شده را در منطقه ناحیه ای و شهری با نرخ رشد پایین جمعیت سپری نموده اید.

اگر از طرف یکی از اعضای خانواده برای این ویزا حمایت شده اید، باید در یک منطقه مشخص شده زندگی، تحصیل و کار کنید. اگر قصد دارید برای ویزای اقامت دائم مهارت ناحیه ای (زیر کلاس ۸۸۷) درخواست نمایید، باید اثبات نمایید که زمان مشخص شده ای را در منطقه مشخص شده ای سپری نموده اید.

گزارش تغییر در شرایط

تغییر احتمالی شرایط خود را اطلاع دهید. این موارد شامل آدرس سکونت جدید، پاسپورت جدید یا بارداری، تولد یا فوت اعضای خانواده می شود.

می توانید از فرمهای زیر استفده نمایید:

 •  فرم ۹۲۹ – تغییر آدرس و یا اطلاعات پاسپورت – اگر به آدرس جدیدی نقل مکان می کنید یا پاسپورتتان تعویض می شود
 •  فرم ۱۰۲۲ – اطلاع رسانی تغییرات در شرایط – اگر تغییرات دیگری در شرایط شما وجود دارد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *