تحصیلی

سازمان های دانشجویی رسمی دانشگاه آرکانزاس مرکزی

سازمان های دانشجویی رسمی دانشگاه آرکانزاس مرکزی

دانشگاه آرکانزاس مرکزی مقر بیش از ۲۰۰ سازمان ثبت شده دانشجویی است و هر ساله سازمان های بیشتری به آن اضافه می شوند. سازمان های دانشجویی رسمی و برجسته دیگر شامل انجمن ملی پیشرفت مردم رنگین پوست، دموکرات های جوان، آزادیخواهان دانشکده، جمهوری خواهان دانشکده، انجمن ممتاز سیگما آلفا لامبدا، شورای دانشجویی کودکان استثنایی، برنامه پایش ضد تروریسم (PRISM)، فناوری بازرگانی و اطلاعات، باشگاه علوم رایانه، الگوی ملل متحد (Model UN)، گفتگوی درون دانشگاهی، جامعه پیش-پزشکی، باشگاه پیش-داروسازی، انجمن دانشجویان فیزیک، روحانیان دانشگاهی آر. یو. اس. اچ.، و بسیاری سازمان های مذهبی دیگر. همچنین سازمان های اقلیت-محور مانند انجمن خنیاگران آفریقایی، مربیگری اقلیتی، دانشجویان هواخواه ترویج فرهنگ سیاهان (S.U.A.A.W.)، مردان سیاه پوست متحد.

دانشگاه آرکانزاس مرکزی مقر بیش از ۲۰۰ سازمان ثبت شده دانشجویی است و هر ساله سازمان های بیشتری به آن اضافه می شوند.

سازمان های دانشجویی رسمی و برجسته دیگر شامل انجمن ملی پیشرفت مردم رنگین پوست، دموکرات های جوان، آزادیخواهان دانشکده، جمهوری خواهان دانشکده، انجمن ممتاز سیگما آلفا لامبدا، شورای دانشجویی کودکان استثنایی، برنامه پایش ضد تروریسم (PRISM)، فناوری بازرگانی و اطلاعات، باشگاه علوم رایانه، الگوی ملل متحد (Model UN)، گفتگوی درون دانشگاهی، جامعه پیش-پزشکی، باشگاه پیش-داروسازی، انجمن دانشجویان فیزیک، روحانیان دانشگاهی آر. یو. اس. اچ.، و بسیاری سازمان های مذهبی دیگر.

همچنین سازمان های اقلیت-محور مانند انجمن خنیاگران آفریقایی، مربیگری اقلیتی، دانشجویان هواخواه ترویج فرهنگ سیاهان (S.U.A.A.W.)، مردان سیاه پوست متحد.

اتحادیه دانشجویی دانشگاه آرکانزاس مرکزی

اتحادیه دانشجویی نماینده دانشجویان در همه زمان ها و همه شرایط در زمینه هایی مانند: اختصاص و نظارت بر بودجه فعالیت های دانشجویی؛ مشاوره به مدیریت در خصوص سیاست های مرتبط با دانشجویان؛ همکاری با هیات علمی در تعیین وظایف و امتیازات دانشجویی؛ در نظر گرفتن الزام همه دانشجویان به اتحادیه دانشجویی؛ برنامه ریزی و نظارت بر همه انتخابات اتحادیه دانشجویی؛ و تصویب یا لغو نقش ها و عناوین بوده است.

اتحادیه دانشجویی ایجاد شد تا نماینده منافع دانشجویان در محوطه دانشگاه باشد و محرک ابتکارهایی شود که برای کل دانشجویان مفید است. آن ها حضور دارند تا مطمئن شوند دانشجویان، اولویت شماره یک هرگونه تصمیم گیری در دانشگاه آرکانزاس مرکزی هستند. شعار اتحادیه دانشجویی این است: اول، دانشجو!

اتحادیه دانشجویی، چهل سناتور دارد که در «هیات اجرایی» تقسیم شده اند. هیات اجرایی دارای رئیس اجرایی، معاون اجرایی، معاون عملیات، معاون مالی است. نمایندگی اتحادیه دانشجویی از هر طبقه ای باید به صورت زیر باشد: رئیس، معاون، پنج نماینده، اعضای اضافی: پنج نماینده سنا در سطح کل، سه سناتور دوره فوق لیسانس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *