مهاجرت, مهاجرت کاری

هزینه مهاجرت افراد ماهر درکسب و کار به استرالیا

متقاضی در خارج یا داخل استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا نکته هزینه پایه درخواست هزینه درخواست غیر آنلاین هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال
استعدادهای کسب و کار (زیرگروه ۱۳۲) ۱۳a ۶۹۹۰$ کاربرد ندارد ۳۴۹۵$ ۱۷۴۵$
نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) (زیرگروه ۱۸۸) شاخه  سرمایه گذار ویژه ۱۳b ۷۱۰$ کاربرد ندارد ۳۵۰۵$ ۱۷۵۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) – شاخه  سرمایه گذار متوسط ۱۳b ۸۴۱۰$ کاربرد ندارد ۴۲۰۵$ ۲۱۰۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) – شاخه  نوآوری کسب و کار و شاخه  سرمایه گذار ۱۳b ۴۷۸۰$ کاربرد ندارد ۲۳۹۰$ ۱۱۹۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) – تمدید نوآوری کسب و کار و تمدید شاخه  سرمایه گذار ویژه ۱۳c ۵۷۵$ کاربرد ندارد ۲۹۰$ ۱۴۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (دائم) (زیرگروه ۸۸۸) ۱۳d ۲۳۰۵$ کاربرد ندارد ۱۱۵۵$ ۵۷۵$
صاحبان کسب و کار (زیرگروه ۸۹۰) ۱۳e ۲۱۸۰$ کاربرد ندارد ۱۰۹۰$ ۵۴۵$
صاحبان کسب و کار (زیرگروه ۸۹۰) متقاضی دارنده ویزا گروه UX ۱۳f ۳۲۵$ کاربرد ندارد ۱۶۵$ ۸۰$
سرمایه گذار (زیرگروه ۸۹۱) ۱۳e ۲۱۸۰$ کاربرد ندارد ۱۰۹۰$ ۵۴۵$
کسب و کار دارای اسپانسردر ایالت / قلمرو (زیرگروه ۸۹۲) ۱۳e ۲۱۸۰$ کاربرد ندارد ۱۰۹۰$ ۵۴۵$
سرمایه گذار دارای اسپانسردر ایالت / قلمرو (زیرگروه ۸۹۳) ۱۳e ۲۱۸۰$ کاربرد ندارد ۱۰۹۰$ ۵۴۵$

 

۱۳a برای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده اند و زبان انگلیسی آنها در ارزیابی خوب نبوده، قسط دوم:

 • متقاضیان اصلی ۹۷۹۵ $
 • متقاضیان ثانویه ۴۸۹۰ $.

۱۳bبرای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده اند و زبان انگلیسی آنها در ارزیابی خوب نبوده، قسط دوم:

 • متقاضیان اصلی ۹۷۹۵ $
 • متقاضیان ثانویه ۴۸۹۰ $.

این زمانی است که متقاضی قسط دوم هزینه درخواست ویزای استرالیای خود در رابطه با یک درخواست برای زیر گروه ۱۸۸ (نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت)) پرداخت نکرده است.

۱۳c این ویزا برای دارندگان نوآوری ویزای کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) است.

۱۳d قسط دوم ۴۸۹۰ $ برای متقاضی است که:

 • در زمان درخواست ۱۸ ساله شده. و
 • در ارزیابی، انگلیسی وی خوب نبوده: و
 • معیارهای ثانویه برای دریافت ویزای زیر گروه ۸۸۸ (نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (دائمی)) را دارد؛ و
 • قسط دوم هزینه درخواست ویزای خود را در رابطه با یک درخواست زیر گروه ۱۸۸ (نوآوری کسب و کار و ویزای سرمایه گذاری(موقت)) پرداخت نکرده است.

۱۳eقسط دوم ۴۸۹۰ $ برای متقاضی است که:

 • در زمان درخواست ۱۸ ساله شده. و
 • در ارزیابی، انگلیسی وی خوب نبوده: و
 • معیارهای ثانویه برای دریافت ویزای زیر گروه افراد ماهر در کسب و کار (مقیم) (گروه DF) را دارد. و
 • دارنده ویزا زیر گروه افراد ماهر در کسب و کار (موقت) (گروه UR) نیست؛ و
 • دارنده ویزای کارگر ماهر – مستقل منطقه ای (موقت) (گروه UX) نیست.

۱۳f این ویزا برای دارندگان ویزای نیروی کار ماهر مستقل منطقه ای (موقت) (زیرگروه ۴۹۵) است.

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *