مهاجرت, مهاجرت کاری

هزینه مهاجرت افراد ماهر در کسب و کار به استرالیا

رویای مهاجرت به استرالیا: هزینه مهاجرت افراد ماهر درکسب و کار به استرالیا


متقاضی در خارج یا داخل استرالیا

همه هزینه‌های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزانکتههزینه پایه درخواستهزینه درخواست غیر آنلاینهزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سالهزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال
استعدادهای کسب و کار (زیرگروه ۱۳۲)۱۳a۶۹۹۰$کاربرد ندارد۳۴۹۵$۱۷۴۵$
نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) (زیرگروه ۱۸۸) شاخه  سرمایه گذار ویژه۱۳b۷۱۰$کاربرد ندارد۳۵۰۵$۱۷۵۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) – شاخه  سرمایه گذار متوسط۱۳b۸۴۱۰$کاربرد ندارد۴۲۰۵$۲۱۰۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) – شاخه  نوآوری کسب و کار و شاخه  سرمایه گذار۱۳b۴۷۸۰$کاربرد ندارد۲۳۹۰$۱۱۹۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) – تمدید نوآوری کسب و کار و تمدید شاخه  سرمایه گذار ویژه۱۳c۵۷۵$کاربرد ندارد۲۹۰$۱۴۵$
نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (دائم) (زیرگروه ۸۸۸)۱۳d۲۳۰۵$کاربرد ندارد۱۱۵۵$۵۷۵$
صاحبان کسب و کار (زیرگروه ۸۹۰)۱۳e۲۱۸۰$کاربرد ندارد۱۰۹۰$۵۴۵$
صاحبان کسب و کار (زیرگروه ۸۹۰) متقاضی دارنده ویزا گروه UX۱۳f۳۲۵$کاربرد ندارد۱۶۵$۸۰$
سرمایه گذار (زیرگروه ۸۹۱)۱۳e۲۱۸۰$کاربرد ندارد۱۰۹۰$۵۴۵$
کسب و کار دارای اسپانسردر ایالت / قلمرو (زیرگروه ۸۹۲)۱۳e۲۱۸۰$کاربرد ندارد۱۰۹۰$۵۴۵$
سرمایه گذار دارای اسپانسردر ایالت / قلمرو (زیرگروه ۸۹۳)۱۳e۲۱۸۰$کاربرد ندارد۱۰۹۰$۵۴۵$
هزینه مهاجرت افراد ماهر به استرالیا

هزینه مهاجرت افراد ماهر به استرالیا

بیشتر بخوانید:

کار در استرالیا برای ایرانیان

نکات مهم

۱۳a برای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده‌اند و زبان انگلیسی آن‌ها در ارزیابی خوب نبوده، قسط دوم:

  • متقاضیان اصلی ۹۷۹۵ $
  • متقاضیان ثانویه ۴۸۹۰ $

۱۳b برای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده‌اند و زبان انگلیسی آن‌ها در ارزیابی خوب نبوده، قسط دوم:

  • متقاضیان اصلی ۹۷۹۵ $
  • متقاضیان ثانویه ۴۸۹۰ $

این زمانی است که متقاضی قسط دوم هزینه درخواست ویزای استرالیا خود در رابطه با یک درخواست برای زیر گروه ۱۸۸ (نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت)) پرداخت نکرده است.

۱۳c این ویزا برای دارندگان نوآوری ویزای کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) – (زیرگروه ۱۸۸) است.

۱۳d قسط دوم ۴۸۹۰ $ برای متقاضی است که:

در زمان درخواست ۱۸ ساله شده، و در ارزیابی، انگلیسی وی خوب نبوده و معیارهای ثانویه برای دریافت ویزای زیر گروه ۸۸۸ (نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (دائمی)) را دارد و قسط دوم هزینه درخواست ویزای خود را در رابطه با یک درخواست زیر گروه ۱۸۸ (نوآوری کسب و کار و ویزای سرمایه‌گذاری(موقت)) پرداخت نکرده است.

۱۳e قسط دوم ۴۸۹۰ $ برای متقاضی است که:

  • در زمان درخواست ۱۸ ساله شده
  • در ارزیابی، انگلیسی وی خوب نبوده
  • معیارهای ثانویه برای دریافت ویزای زیر گروه افراد ماهر در کسب و کار (مقیم) (گروه DF) را دارد.
  • دارنده ویزا زیر گروه افراد ماهر در کسب و کار (موقت) (گروه UR) نیست.
  • دارنده ویزای کارگر ماهر – مستقل منطقه ای (موقت) (گروه UX) نیست.

۱۳f این ویزا برای دارندگان ویزای نیروی کار ماهر مستقل منطقه ای (موقت) (زیرگروه ۴۹۵) است.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *