مهاجرت, مهاجرت کاری

هزینه مهاجرت نیروی کار ماهر به استرالیا

متقاضی در خارج یا داخل استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا نکته هزینه پایه درخواست هزینه درخواست غیر آنلاین هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال
نیروی کار ماهر- مستقل (زیرگروه ۱۸۹) ۱۲a ۳۶۰۰$ کاربرد ندارد ۱۸۰۰$ ۹۰۰$
نیروی کار ماهر- استخدام شده (زیرگروه ۱۹۰) ۱۲a ۳۶۰۰$ کاربرد ندارد ۱۸۰۰$ ۹۰۰$
نیروی کار ماهر- تحصیل کرده (زیرگروه ۴۷۶) ۱۲b ۳۶۰$ ۸۰$ ۱۸۰$ ۹۰$
نیروی کار ماهر- اسپانسر منطقه ای (زیرگروه ۴۸۹)- دعوت شده ۱۲d ۳۶۰۰$ کاربرد ندارد ۱۸۰۰$ ۹۰۰$
نیروی کار ماهر- اسپانسر منطقه ای (زیرگروه ۴۸۹)- تمدید اقامت ۱۲c

۱۲d

۳۲۰$ کاربرد ندارد ۱۶۰$ ۸۰$
نیروی کار ماهر- منطقه ای (زیرگروه ۸۸۷) ۱۲e

۱۲f

۳۷۰$ کاربرد ندارد ۱۸۵$ ۹۵$

 

۱۲aبرای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده اند و زبان انگلیسی آنها در ارزیابی خوب نبوده، قسط دوم ۴۸۸۵ $ است. برای متقاضیان دیگر، قسط دوم صفر است.

۱۲bهزینه درخواست غیر اینترنتی برای اعضای یک خانواده که برای پیوستن به دارنده ویزای استرالیا درخواست میکند صادق نیست.

۱۲cاین ویزا برای متقاضیانی است که دارنده:

 • ویزای زیر گروه ۴۷۵ (نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای)، و یا
 • ویزای زیر گروه ۴۸۷ (نیروی کار ماهر – دارای اسپانسرمنطقه ای) و یا
 • نیروی کار ماهر – مستقل منطقه ای (موقت) ویزا (گروه UX)، و یا
 • نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر در مناطق تعیین شده (موقت) ویزا (گروه UZ).

۱۲dبرای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده اند و و زبان انگلیسی آنها در ارزیابی خوب نبوده و قسط دوم هزینه درخواست ویزا در رابطه با درخواست ویزا ذکر شده در تبصره ۱۲C را پرداخت ننموده، قسط دوم ۴۸۹۰ $ است. برای متقاضیان دیگر، قسط دوم صفر است.

۱۲eاین ویزا برای متقاضیانی است که دارنده:

 • نیروی کار ماهر – مستقل منطقه ای (موقت) ویزای (گروه UX) ؛ یا
 • نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر در مناطق تعیین شده (موقت) ویزای (گروه UZ) ؛ یا
 • زیر گروه ۴۷۵- ویزای (نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای) ؛ یا
 • زیر گروه ۴۸۷- ویزای (نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای) ؛ یا
 • نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای (موقت) ویزای (گروه SP) ؛ یا
 • دریافت ویزای Bridging A (گروه WA) یا  Bridging B(گروهWB) بر اساس یک درخواست معتبر برای:
 • ویزای یک نیروی کار ماهر –  مستقل منطقه ای (موقت) (گروه UX) ؛ یا
 • ویزای یک نیروی کار ماهر (موقت) (گروه VC) (به غیر از ویزای زیر گروه ۴۸۵ (فارغ التحصیل موقت)). یا
 • ویزای یک نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای (موقت) (گروه SP).

۱۲f برای متقاضیانی که در زمان درخواست ۱۸ ساله شده اند و و زبان انگلیسی آنها در ارزیابی خوب نبوده و قسط دوم هزینه درخواست ویزا در رابطه با درخواست ویزا ذکر شده در تبصره ۱۲e را پرداخت ننموده، قسط دوم ۴۸۹۰ $ است. برای متقاضیان دیگر، قسط دوم رایگان است.

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *