تحصیلی, ویزا

ویزای دانشجویی استرالیا – Genuine temporary entrant

قانون ورود موقت به استرالیا (Genuine temporary entrant) یک شاخص یکپارچگی برای اطمینان از این است که برنامه ویزای دانشجویی به صورت از پیش تعریف شده استفاده گردیده و توسط دانشجویان بین المللی به عنوان شیوه حفظ اقامت دایم بالفعل در استرالیا استفاده نمی شود.

قانون فوق در برنامه ویزای دانشجویی کاربرد بالایی داشته و اطمینان حاصل می کند که متقاضیان واقعی ویزای دانشجویی دریافت می کنند. برای دریافت یک ویزای دانشجویی، متقاضی باید دپارتمان استرالیا را قانع کند که دارای قصد واقعی برای ماندن در استرالیا به طور موقت است. هنگام ارزیابی ملزومات GTE، دپارتمان استرالیا ملزومات ثبت شده را در دستور العمل ۵۳ وزارت خانه در نظر می گیرد. این دپارتمان استرالیا را ملزم می کند تا قانع شود که متقاضی ویزای دانشجویی قصد ماندن در استرالیا را به طور موقت بر اساس موارد زیر دارد:

  • شرایط متقاضی
  • تاریخچه مهاجرت متقاضی
  • در صورتی که متقاضی تحت تکفل خود سرپرست قانونی یا همسر داشته باشد
  • هر موضوع مربوطه دیگر.

قانون GTE یک ابزار و شیوه مفید را برای کمک به شناسایی آن دسته از متقاضیانی که از برنامه ویزای دانشجویی استفاده می کنند فراهم می کند. قانون GTE برای کنار گذاشتن آن دسته از دانشجویانی که بعد از تحصیل در استرالیا به کسب مهارت های مورد نیاز بازار کار استرالیا ادامه می دهند و درخواست اقامت دایم می کنند در نظر گرفته نشده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *