تحصیلی

زندگی دانشجویی در دانشگاه ایالتی هامبولت

زندگی دانشجویی در دانشگاه ایالتی هامبولت

صندوق استقلال انرژی هامبولت (HEIF) منحصر به CSU است و از وجوه هزینه های دانشجویی برای تأمین بودجه انرژی تجدید پذیر و پروژه های بهره وری انرژی در محوطه دانشگاهی استفاده می کند.HEIF موقعیت نادری را برای دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان عملیات های کارخانه ای فراهم می کند تا به طور مشترک برای دستیابی به هدف داشتن آینده ای با کربن کمتر و مستقل از انرژی تلاش کنند. در محیط های دانشگاهی سطل های کمپوست و بازیافت از سطل های زباله بیشترند و در بسیاری از رویداد ها مردم ترغیب شده اند تا هیچ زباله ای تولید نکنند، و همه این فعالیت ها از طریق برنامه کاهش تولید زباله و آگاهی از منابع (WRRAP) هماهنگ می شوند. شوراهای دانشجویی، WRRAP، مرکز محوطه دانشگاهی برای فناوری مناسب، و جشنواره هنرهای زندگی پایدار و موسیقی (جشنواره SLAM) را پایه ریزی کردند.

صندوق استقلال انرژی هامبولت (HEIF) منحصر به CSU است و از وجوه هزینه های دانشجویی برای تأمین بودجه انرژی تجدید پذیر و پروژه های بهره وری انرژی در محوطه دانشگاهی استفاده می کند.HEIF موقعیت نادری را برای دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان عملیات های کارخانه ای فراهم می کند تا به طور مشترک برای دستیابی به هدف داشتن آینده ای با کربن کمتر و مستقل از انرژی تلاش کنند.

در محیط های دانشگاهی سطل های کمپوست و بازیافت از سطل های زباله بیشترند و در بسیاری از رویداد ها مردم ترغیب شده اند تا هیچ زباله ای تولید نکنند، و همه این فعالیت ها از طریق برنامه کاهش تولید زباله و آگاهی از منابع (WRRAP) هماهنگ می شوند. شوراهای دانشجویی، WRRAP، مرکز محوطه دانشگاهی برای فناوری مناسب، و جشنواره هنرهای زندگی پایدار و موسیقی (جشنواره SLAM) را پایه ریزی کردند.

اولین ساختمان دانشگاه ایالت هامبولت در سیستم CSU ساخته شد تا به دلیل داشتن ویژگی های سازگار با محیط زیست گواهینامه LEED- Gold را دریافت کند. ساختمان علوم رفتاری و علوم اجتماعی مجموعه آب باران، و فضای سبزی ساخته شده از چوب های پایدار برداشت شده از گیاهان بومی و بیش از این ها دارد.

موقعیت HSU امکان فعالیت های خارجی در پارک های محلی و زمین های عمومی که شامل چندین مایل خط ساحلی در دسترس و توسعه نیافته می شود، را برای دانشجویان فراهم می کند. رودخانه ها و نهرها، جنگل ها و زمین های فوق العاده درست در بیرون از درهای کلاس ها وجود دارند. در این محوطه دانشگاهی بیش از ۲۰۰ باشگاه وجود دارند که دانشجویان می توانند به آن ها ملحق شوند. در این باشگاه ها انواع گزینه ها مانند علایق اجتماعی، آکادمیک، زندگی و ورزش های یونانی وجود دارند.

مسکن دانشجویی در دانشگاه ایالتی هامبولت

مسکن های دانشجویی از ۶ منطقه مسکونی تشکیل می شوند؛ هیل، سیپرس، کانیون، کریک ویو، کالج کریک و آپارتمان های محوطه دانشجویی. قسمت شمالی محوطه دانشگاهی را هیل، سیپرس، کانیون و کریک ویو تشکیل می دهند که در اصل برای ساکنان سنتی سال اولی در نظر گرفته می شوند. قسمت جنوبی محوطه دانشگاهی، کالج کریک و آپارتمان های محوطه دانشگاهی هستند که برای دانشجویان سال دومی و ساکنان غیرسنتی در نظر گرفته شده اند.

کالج کریک از مجموعه های مسکونی سه طبقه ای مجزا تشکیل شده است. هر یک از این مناطق مسکونی را طرفداران جامعه که دانشجویانی هستند که مجموعه مسکونی HSU آن ها را به کار گرفته و در صورت استخدام حق الزحمه دریافت می کنند، پایش می کنند.

برنامه ارتباط کلامات (Klamath Connection Program)

کلامات ریور کانون ارتباطات کلامات است که برای کمک به دانشجویان در یادگیری مهارت های مهم برای حرفه های علمی آینده طراحی شده است.

مسکن Y.E.S

مسکن Y.E.S (خدمات آموزشی جوانان) برنامه هایی هستند که دانشجویان آن ها را ایجاد کرده و برنامه های داوطلبان دانشجویی آن ها را اداره می کنند. مسکن Y.E.S نیازهای اجتماع را برآورده می کند. در حال  حاضر، ۱۷ برنامه در حال اجرا وجود دارند. دانشجویان می توانند برای انجام این برنامه ها داوطلب شوند و حتی می توانند در آنجا مدیر نیز بشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *