مهاجرت

ویزای بازگشت به استرالیا: ویژه افرادی دارای اقامت استرالیا


ویژه متقاضیان خارج از استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا نکته هزینه پایه درخواست هزینه درخواست غیر آنلاین هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال
ویزای بازگشت مقیم (RRV) (زیرگروه ۱۵۵ و ۱۵۷) ۱۶a

۱۶b

۳۶۰$ ۸۰$ کاربرد ندارد* کاربرد ندارد*
ویزای اعلام استرالیایی بودن (ZZ 998) بزرگسالان ۱۶c ۲۴۰$ کاربرد ندارد کاربرد ندارد* کاربرد ندارد*
ویزای اعلام استرالیایی بودن (ZZ 998) کودک ۱۶c ۱۸۵$ کاربرد ندارد کاربرد ندارد* کاربرد ندارد*

 

 

۱۶a درخواست نمی تواند با ویزای بازگشت مقیم (RRV) ترکیب شود.

۱۶b شما ممکن است از پرداخت هزینه درخواست غیر اینترنتی تحت شرایط خاص معاف باشید.

مراجعه شود به: هزینه های درخواست ویزا – معافیت ها

GST 16c در این هزینه گنجانده شده است.

کاربرد ندارد* بدان معنی است که متقاضیان دیگر واجد شرایط برای اخذ این ویزا نیستند.

ویژه متقاضیان حاضر در استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا نکته هزینه پایه درخواست هزینه درخواست غیر آنلاین هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال
ویزای بازگشت مقیم (RRV) (زیرگروه ۱۵۵ و ۱۵۷) ۱۶d

۱۶e

۳۶۰$ ۸۰$ کاربرد ندارد* کاربرد ندارد*
ویزای اعلام استرالیایی بودن (ZZ 998) بزرگسالان ۱۶f ۱۸۵$ کاربرد ندارد کاربرد ندارد* کاربرد ندارد*
ویزای اعلام استرالیایی بودن (ZZ 998) کودک ۱۶f ۱۲۰$ کاربرد ندارد کاربرد ندارد* کاربرد ندارد*

 

۱۶dهر متقاضی باید خود برای ویزای بازگشت مقیم (RRV) اقدام کند.

۱۶eشما ممکن است از پرداخت هزینه درخواست غیر اینترنت تحت شرایط خاص معاف باشید.

مراجعه شود به: هزینه های درخواست ویزا – معافیت ها

۱۶f GST در این هزینه گنجانده شده است.

کاربرد ندارد* بدان معنی است که متقاضیان دیگر واجد شرایط برای اخذ این ویزا نیستند.

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *