مهاجرت

اقامت کانادا از طریق اسپانسر چگونه است

برخی از افراد دارای عضوی از خانواده و اقوام در کانادا هستند و به همین خاطر این امکان را دارند تا از طریق طرح اسپانسر برای اقامت کانادا اقدام کنند.

پیش از این در مطلب اسپانسر برای ویزای کانادا چیست به توضیح برخی نکات مهم این طرح مهاجرتی پرداختیم، اما این بار قصد داریم تا از جوانب مختلف این موضوع را به شما شرح داده و اطلاعات جامعی در رابطه با اقامت کانادا از طریق اسپانسر به شما ارائه دهیم.

بنابر اطلاعات ارائه شده در وبسایت رسمی اداره شهروندی و مهاجرت کانادا، اقوام واجد شرایط شما در صورت داشتن اقامت PR کانادا می توانند به زندگی، تحصیل و کار قانونی در این کشور مشغول شوند.
در واقع شما می توانید در صورت داشتن حداقل 18 سال سن و شرایط زیر، اسپانسر اقوام خود برای حضور و اقامت کانادا شوید:

 •  داشتن حق شهروندی کانادا
 •  ثبت نام شده و واجد شرایط طرح Canadian Indian Act
 •  دارای اقامت دائم کانادا

در حالت کلی خدمات قابل ارائه اقامت کانادا از طریق اسپانسر شامل موارد زیر می شود:

 •  اسپانسر همسر و فرزند وابسته شدن
 •  اسپانسر والدین و پدربزرگ و مادربزرگ شدن
 •  اسپانسر اقوام شدن
 •  بازدید از فرزندان و یا نوه ها
 •  اسپانسر فرزندخوانده شدن

اسپانسرشیپ همسر و فرزند در کانادا 

بنابر قوانین دولتی و مهاجرتی کانادا، اگر دارای شرایط لازم باشید، می توانید اسپانسر همسر و فرزند وابسته برای دریافت اقامت دائم کانادا شوید. یک فرد واجد شرایط اسپانسر اقامت کانادا باید دارای شرایط زیر باشد:

 •  امکان پشتیبانی مالی فرد تحت اسپانسرشیپ را داشته باشد
 •  از این موضوع مطمئن شود که فرد تحت اسپانسرشیپ نیازی به استفاده از خدمات اجتماعی و دولتی کانادا نخواهد داشت.

بر همین اساس، هزینه اسپانسرشیپ همسر از 1050 دلار و فرزند از 150 دلار کانادا شروع می شود. زمان بررسی و ارزیابی پرونده اسپانسرشیپ همسر در حدود 12 ماه و برای فرزند نسبت به هر کشور متغیر است.

به طور معمول فردی که مورد حمایت اسپانسرشیپ قرار گرفته، باید همانند سایر متقاضیان، بعد از درخواست ویزای کانادا پروسه انگشت نگاری بیومتریک را بگذراند.

چه کسی واجد شرایط اسپانسر همسر و فرزند برای اقامت کانادا است؟

بنابر اطلاعات وب سایت رسمی Canada.ca، فرد می تواند در صورت داشتن شرایط زیر اسپانسر همسر و فرزند وابسته اش در کانادا شود:

 •  حداقل دارای 18 سال سن باشید
 •  شهروند کانادایی، دارای اقامت دائم کانادا باشید و یا در برنامه Canadian Indian Act ثبت نام کرده و واجد شرایط باشید
 •  در صورتی که شهروندی کانادایی هستید و خارج از کانادا زندگی می کنید، باید این موضوع را به اثبات برسانید که از زمان دریافت اقامت دائم کانادا توسط فرد اسپانسر شده، قصد زندگی در داخل کانادا را دارید
 •  اگر دارای اقامت دائم کانادا هستید و خارج از این کشور زندگی می کنید، قادر به اسپانسرشیپ کسی نخواهید بود.
 •  امکان اثبات این موضوع را دارید که از کمک و خدمات اجتماعی دولتی کانادا ( به استثنای موارد معلولیت استفاده نمی کنید)
 •  امکان فراهم نمودن نیازهای اولیه فرد اسپانسر شده در کانادا را دارید

اگر خارج از استان کبک زندگی می کنید:

برای اسپانسر شدن، باید این تضمین را به اداره شهروندی کانادا بدهید که برای مدت زمان مشخصی از لحاظ مالی فرد اسپانسر شده را مورد حمایت قرار می دهید، که شامل تعهدات زیر می شود:

 •  ارائه پشتیبانی مالی برای خانواده تحت اسپانسرشیپ قرار گرفته، از زمانی که به افراد دارای اقامت دائم کانادا تبدیل می شوند
 •  بازپرداخت هرگونه خدمات اجتماعی و دولتی که اعضای خانواده تحت اسپانسرشیپ در آن زمان دریافت کرده است.

همچنین شما و اعضای خانواده تحت اسپانسرشیپ شما نیاز به موافقت با مسئولیت های مشخصی در زمان دوره تعهد دارند که به آن توافق اسپانسرشیپ یا sponsorship agreement می گویند.

این توافق دارای شرایط زیر است:

 •  شما فراهم کننده نیازهای اولیه اعضای خانواده تحت اسپانسرشیپ خود خواهید بود
 •  فردی که شما به اسپانسری پذیرفته اید، تمام تلاش خود را برای رسیدن به استقلال مالی و پشتیبانی مالی از خود و سایر اعضای خانواده می کند

زمانی که برای این پروسه مهاجرت و اقامت کانادا درخواست می دهید، باید یک فرم را تکمیل و امضا کنید که حاوی تعهدات توافق نامه اسپانسرشیپ است.

شرایط درآمد اسپانسر کانادا

در اغلب موارد، شرایط خاص درآمدی برای اسپانسر شدن همسر و یا فرزند وابسته در کانادا وجود ندارد. شما تنها ملزم هستید تا در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، داشتن دارایی و تمکن مالی و موجودی حساب خود را اثبات نمایید:

 •  اگر که اسپانسر یک فرزند وابسته می شوید که خود دارای یک فرزند وابسته است و یا
 •  اسپانسر همسری شده اید که دارای فرزند وابسته است و آن فرزند نیز دارای یک فرزند شخصی یا بیشتر است.

زمان حمایت مالی اسپانسر از همسر در کانادا 3 سال، فرزند وابسته و یا فرزندخوانده 10 سال و یا تا سن 25 سالگی، فرزند وابسته 22 ساله و یا بیشتر، 3 سال و والدین و پدربزرگ و مادربزرگ فرد 20 سال است.

اگر قصد اسپانسر شدن دارید و در داخل کبک زندگی می کنید

باید پس از موافقت با شرایط اسپانسری شما، دارای شرایط اسپانسرشیپ مهاجرت کبک باشید و تعهدی را در همین زمینه در استان کبک به امضا برسانید. سپس مقدار درآمد شما در کبک کانادا توسط وزارت این استان محاسبه و ارزیابی می شود.

چه کسانی نمی توانند اسپانسر همسر و یا فرزند خود باشند

در صورت داشتن شرایط زیر امکان اسپانسر همسر و یا فرزند برای اقامت کانادا را نخواهید داشت:

 •  کمتر از 18 سال باشید
 •  زمانی که شخص تحت اسپانسرشیپ شما به اقامت دائم کانادا در می آیند در حال زندگی در کانادا نباشید
 •  شهروند و یا دارای اقامت دائم کانادا نباشید
 •  تحت یک مجوز و ویزای کانادا در حال بازدید، تحصیل و یا کار موقت در کانادا هستید
 •  روند درخواست اقامت دائم کانادا شما همچنان در حال پردازش و بررسی است و تکمیل نشده است
 •  باید در هنگام ارسال درخواست اسپانسرشیپ، دارای موقعیت اقامت دائم کانادا باشید

برای پشتیبانی مالی و اسپانسرشیپ فرد مورد نظر خود دارای بودجه و تمکن مالی کافی نیستید

در صورت وجود شرایط زیر، واجد شرایط برای اسپانسرشیپ همسر خود در کانادا نخواهید بود:

 •  تحت اسپانسرشیپ همسر بوده اید و در کمتر از 5 سال گذشته اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اید
 •  هنوز برای همسر قبلی تحت اسپانسرشیپ خود دارای تعهد مالی هستید، یعنی باید برای 3 سال از وی پشتیبانی مالی کنید.

در صورت وجود موارد زیر، امکان اسپانسرشیپ همسر و یا فرزند خود را در کانادا ندارید:

 •  از قبل برای اسپانسرشیپ همسر، والدین و یا فرزند اقدام کرده اید و پرونده قبلی شما هنوز در جریان بوده و برای آن تصمیمی گرفته نشده است
 •  در زندان یا ندامتگاه به سر می برید
 •  مشمول وام مهاجرتی، ضمانت اجرا و یا هرگونه نفقه و هزینه پوشش کودک باشید
 •  پشتیبانی مالی که در قرارداد اسپانسرشیپ فرد دیگری در گذشته تعهد داده بودید را اجرا نکرده اید
 •  ورشکسته بانکی بوده و مبراء از معافیت پرداخت نیستید
 •  به استثنای دلیل معلولیت، از خدمات رایگان دولتی استفاده کنید
 •  برای ارتکاب خشونت، تعارض و غیره در داخل و خارج کانادا مجرم شناخته شوید
 •  به طور قانونی حق اقامت در کانادا را نداشته و باید بخاطر دستور اداره مهاجرت از این کشور خارج شوید

چه کسانی می توانند اسپانسر همسر و یا فرزند خود باشند

شما می توانید اسپانسر همسر و یا فرزند وابسته خود در صورت شرایط زیر باشید:

 •  همسرتان به طور قانونی با شما ازدواج کرده باشد
 •  دارای حداقل 18 سال سن باشد
 •  فرزندتان زیر22 سال باشد
 •  فرزند شما دارای همسر نباشد

در صورتی که فرزند 22 ساله یا بالاتر شما دارای شرایط زیر باشد، جزو فرزندان وابسته و واجد شرایط محسوب می شود:

 •  بخاطر مشکلات جدی ذهنی و یا فیزیکی قادر به پوشش مالی خود نباشند
 •  از قبل از 22 سالگی برای حمایت مالی به والدین خود وابسته بوده اند

به استثنای فاکتور سن، فرزند وابسته شما باید تا پایان ارزیابی و رسیدگی به درخواست اقامت کانادا از طریق اسپانسر دارای این شرایط باشد.

اگر فرزند فرد دارای اقامت دائم کانادا و یا حق شهروندی این کشور به عنوان فرزند وابسته شناخته شود، شرایط اسپانسرشیپ به صورت زیر خواهد بود:

 •  اگر فقط قصد اسپانسر شدن برای فرزندتان را دارید و نمی خواهید اسپانسر همسر شوید، باید فرزند خود را تحت عنوان متقاضی اصلی principal applicant در پرونده قید کنید. باید این موضوع را به اثبات برسانید که والد و یا قیم قانونی دیگر با مهاجرت فرزند به کانادا موافق است.
 •  اگر فرزندی که قصد اسپانسر شدن آنرا دارید دارای فرزند است (نوه شما)، باید نوه خود را به عنوان یک متقاضی وابسته dependant وارد کنید.
 •  اگر قصد اسپانسر شدن فرزندخوانده و یا یک عضو یتیم خانواده را دارید باید به بخش adopted child و یا orphaned family member وب سایت اداره مهاجرت کانادا مراجعه کنید.
 •  اگر شما قصد اسپانسر شدن همسر و فرزند وی و یا فرزند مشترک تان را داشته باشید، همسر شما متقاضی اصلی و فرزند به عنوان فرد وابسته در درخواست اقامت کانادا لحاظ خواهد شد.

به طور کلی افرادی که قصد اسپانسر شدن آنها را دارید (همسر و یا فرزند وابسته) باید فرم ها و مدارک مورد نیاز پرونده اقامت کانادا از طریق اسپانسر را ارائه کرده و مواردی نظیر آزمایش مدیکال کانادا و انگشت نگاری بیومتریک را در صورت درخواست سفارت انجام دهند.

در همین زمینه بد نیست به مطلب آشنایی با شرایط اخذ اقامت خانوادگی در کانادا نیز نگاهی بیاندازید.

طریقه درخواست اقامت کانادا از طریق اسپانسر

بنابر اطلاعات ارائه شده در وب سایت Canada.ca، فرد برای اینکه بتواند اسپانسر همسر و یا فرزند خود برای اقامت کانادا شود، باید 2 درخواست زیر را انجام دهد:

 •  باید برای اسپانسر شدن اعضای خانواده در کانادا اپلای کند
 •  همسر و یا فرزند شما در کشور مبدا باید برای اقامت دائم کانادا از طریق سفارت درخواست دهد

سپس باید هر دو درخواست اسپانسرشیپ و اقامت دائم کانادا به طور همزمان برای کنسولگری کانادا ارسال شود. البته شرایط اسپانسرشیپ فرزندخوانده و یا اسپانسرشیپ در استان کبک کانادا دارای شرایط و قوانین متفاوتی است که می توانید با استفاده از مشاوره کارشناسان مجرب مهاجرتی و یا مراجعه به وب سایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از آن مطلع شوید.

به طور کلی مراحل اسپانسر شدن برای همسر و یا فرزند در کانادا شامل موارد زیر می شود:

دریافت بسته درخواست که شامل موارد زیر می شود:

 •  چک لیست مدارک اسپانسر و افرادی که قرار است تحت اسپانسرشیپ قرار بگیرند
 •  فرم هایی که باید توسط اسپانسر و افرادی که قرار است تحت اسپانسرشیپ قرار بگیرند، پر شود
 •  استفاده از دفترچه راهنما برای تکمیل دقیق فرم ها توسط اسپانسر و اعضای خانواده

شما باید از این موضوع مطمئن شوید که:

 •  قبل از درخواست برای اسپانسر شدن واجد شرایط هستید
 •  همه اعضای خانواده را فهرست کرده اید
 •  همه اطلاعات درخواست دقیق و درست است
 •  درخواست شما کامل و موجه است

پرداخت هزینه درخواست اقامت کانادا که در اغلب اوقات شامل موارد زیر می شود:

 •  هزینه پردازش و ارزیابی امور اسپانسر، اشخاص تحت اسپانسرشیپ و افراد وابسته به آنها
 •  هزینه حق اقامت دائم کانادا که معادل 500 دلار است
 •  هزینه انگشت نگاری بیومتریک

شما باید تمامی هزینه ها را از طریق مسترکارت و ویزاکارت به صورت آنلاین پرداخت کنید. در کنار این موارد، هزینه های جانبی دیگری از جمله هزینه آزمایش مدیکال و گواهی عدم سوءپیشینه پلیس نیز جزو هزینه های درخواست اقامت کانادا از طریق اسپانسر خواهد بود.

ارسال مدارک و درخواست به صورت آنلاین: در صورت پرداخت نکردن هزینه های درخواست و کامل نبودن مدارک و اطلاعات پرونده، به آن رسیدگی نخواهد شد.

ارسال اطلاعات مضاعف در خلال ارزیابی پرونده: در هنگام بررسی، سفارت کانادا از فردی که قرار است شما اسپانسر آن شوید در خواست ارسال موارد زیر را خواهیم داشت:

 •  انگشت نگاری بیومتریک: زمانی که هزینه انگشت نگاری پرداخت می شود، به متقاضیان پرونده( اعضای خانواده) نامه ای ارسال می شود که طی آن ارائه آثار انگشت در محل کارگزاری وی اف اس گلوبالدرخواست می شود.
 •  متقاضیان پرونده باید به هنگام ارائه انگشت نگاری بیومتریک این نامه را ارائه دهند.
 •  به طور معمول 30 روز فرصت برای انجام پروسه انگشت نگاری به فرد داده می شود.
 •  سایر موارد شامل آزمایش مدیکال و گواهی عدم سوءپیشینه می شود.
 •  افرادی که قرار است تحت اسپانسرشیپ قرار بگیرند و هر یک از اعضای خانواده 18 ساله یا بالاتر (که شهروند و یا دارای اقامت دائم کانادا نیستند) باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارائه دهند.
 •  این گواهی از زمان صدور برای 1 سال اعتبار دارد و ممکن است براساس مدت زمان رسیدگی به پرونده، نیاز به دریافت و ارسال یک گواهی عدم سوءپیشینه جدید پیدا کنید.

در صورت وقوع هرگونه تغییری در حین پروسه ارزیابی پرونده که شامل موارد زیر می شود، باید آنرا به سفارت کانادا در اسرع وقت اعلام کنید:

 •  تولد و یا فرزندخواندگی یک فرزند جدید
 •  ازدواج و یا طلاق جدید
 •  مرک یک متقاضی و یا فرد وابسته در پرونده

ارزیابی پرونده اقامت کانادا از طریق اسپانسر به چه صورت است؟

در وهله اول، پرونده اسپانسرشیپ متقاضی توسط سفارت بررسی می شود، در صورتی که ناقص باشد و یا هزینه های آن پرداخت نشده باشد، به متقاضی اطلاع داده شده و در صورت رفع نشدن نواقص پرونده ریجکت می شود.

اما در صورت شروع ارزیابی پرونده توسط سفارت، یک شماره پرونده و رسید دریافت برای شما ارسال می شود و واجد شرایط بودن شما به عنوان اسپانسر و فردی که قرار است برای اقامت کانادا تحت اسپانسرشیپ شما قرار بگیرد، ارزیابی می گردد.

در صورتی که با  اسپانسر شدن شما در کانادا موافقت نشود، می توانید از ما بخواهید که درخواست اقامت دائم اعضای خانواده را ادامه دهیم.

 •  اگر درخواست متوقف کردن رزیابی پرونده را بدهید، هزینه اسپانسرشیپ 75 دلاری به شما پس داده نمی شود، اما سایر هزینه ها به شما بازگردانده می شود.
 •  اما در صورت درخواست برای ادامه ارزیابی پرونده، هزینه ای به شما پس داده نمی شود.

اما در صورتی که به عنوان اسپانسر پذیرفته شوید، واجد شرایط بودن فردی که قرار است تحت حمایت مالی قرار بگیرد، مورد ارزیابی سفارت قرار می گیرد.

سپس اعضای خانواده می توانند درخواست خود را به حساب کاربری آنلاین لینک کنند. با شروع رسیدگی و ارزیابی پرونده، یک نامه با شماره پرونده برای متقاضیان ارسال می شود.

با دریافت این نامه، متقاضیان می توانند پرونده و درخواست خود را به حساب کاربری آنلاین لینک کنند. از این رو می توانند به طور ایمن و سریع می با سفارت در ارتباط باشند و بروز رسانی ها و پیامهای در ارتباط با درخواست آنلاین خود را دریافت کنند.

اگر ساکن استان کبک هستید، پیش از شروع ارزیابی واجد شرایط بودن اعضای خانواده توسط سفارت کانادا، باید مراحل زیر را طی کنید:

 •  فردی که قصد حمایت مالی و اسپانسر شدن وی را دارید، باید فرم درخواست انتخاب دائمی، کلاس اتحاد خانواده کبک را تکمیل و امضا کرده و برای شما بفرستد.
 •  سپس باید این فرم را با درخواست تعهد خود به دولت کبک تحویل دهید.

در صورتی که دولت کبک با درخواست تعهد شما موافقت کند، اطلاعات موردنیاز برای پروسه درخواست اقامت دائم اعضای خانواده ارسال می شود.

اگر با درخواست اقامت دائم اعضای خانواده در کانادا موافقت شود، میبایست برای پایان دادن پردازش درخواست همسر و یا فرزندان وابسته، موارد زیر ارسال شود:

 •  اصل و کپی پاسپورت (ارسال هر یک از آنها به متقاضی اطلاع داده می شود)
 •  دو قطعه عکس
 •  اثبات پرداخت هزینه حق اقامت دائم کانادا

در صورتی که اعضای خانواده در خارج از کانادا زندگی کنند، با پایان رسیدگی به درخواست اقامت کانادا آنها موارد زیر برای ایشان ارسال می شود:

 •  مدارک تائید اینکه با درخواست اقامت دائم آنها در کانادا موافقت شده است که به آن Confirmation of Permanent Residence گفته می شود.
 •  ویزای اقامت دائم کانادا

با دریافت این مدارک توسط اعضای خانواده، آنها می توانند به کشور کانادا سفر کنند. فقط باید به تاریخ انقضای ویزای اقامت دائم و گواهی تائیدیه اقامت این کشور توجه کنید. از این رو اعضای خانواده باید پیش از انقضای مدارک صادر شده در مرز فرودگاهی کانادا حضور پیدا کنند تا مدارک ورودشان توسط افسر مرزی این کشور چک شود.

در نهایت با تائید افسر مرزی کانادا، اجازه ورود به اعضای خانواده تحت اسپانسرشیپ داده می شود.

با توجه وجود جزئیات زیاد در مورد سایر طرح های اسپانسرشیپ کانادا،نمی توان در یک مطلب و مقاله به معرفی تمام آنها پرداخت، اما  شما این امکان را دارید تا با مراجعه به صفحه سوپرویزای کانادا از اطلاعات اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در کانادا مطلع شوید و در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اقامت کانادا از طریق اسپانسر، با کارشناسان نیلگام سفر در تماس باشید.

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *